Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Ordinační hodiny:
Blatenská 2307, Chomutov
43003
tel: 474 628 788

E-mail:
Urologická ambulance

MUDr.Jaroslav Dvoøák
Mgr.Hana Mandzáková
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 14:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
Úvodní strana
Urologická ambulance se zabývá ambulantní praktickou urologií pro dosp?lé a d?ti. Náplní její práce je prevence, diagnostika, lé?ba a dispensarisace urologických onemocn?ní, tj. chorob mo?ových cest obou pohlaví a mužského genitálu. Ošet?ení hradí Vaše zdravotní pojiš?ovna, doporu?ení ošet?ujícího léka?e není nutné.