Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Ordinační hodiny:
Blatenská 2307, Chomutov
43003
tel: 474 628 788

E-mail:
Urologická ambulance

MUDr.Jaroslav Dvoøák
Mgr.Hana Mandzáková
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 14:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
Více o lékaøi
Promoce na lékařské fakultě University Palackého v Olomouci v roce 1976. V urologii praxe 35 let včetně přednosty lůžkového oddělení. I. a II. atestace v oboru urologie. Věnuji se praktické urologii včetně sonografických, cystoskopických a urodynamických vyšetření. Vlastním diplom celoživotního vzdělávání lékařů.